Kund inloggning

 
 


 


Utrustning / Maskiner

 

Mikrotorkning
Med hjälp av mikrotork kan vi förkorta uttorkningstiden från veckor till dagar, jämfört med att torka med hjälp av fläktar och avfuktningsaggregat.

Mikrovågorna förångar vattnet, som sedan ventileras ut av en fläkt. Torken är självgående och lämplig att använda till de flesta material och utrymmen.

CTR 300

Detta är våran mest använda avfuktare en liten, robust och stryktålig med hög kapacitet och lågt energibehov.

Kapacitet: 300 m³ torrluft/h och 22l vatten/dygn 

Mätutrustning
Kök och badrum drabbas ofta av fukt- och vattenskador. Stora mängder vatten kan förekomma i golvkonstruktionen och skadan märks oftast inte förrän det är för sent. Och när den upptäcks krävs snabba åtgärder.

Vår moderna mätutrustning ger snabbt besked om mängden fukt i konstruk-tionen. Vi samarbetar även med av SWEDAC ackrediterade laboratorier när vi undersöker förekomsten av mögel och andra hälsopåverkande ämnen.

Säkerheten främst!
Vi avskärmar alltid uttorkningsområdet och upplyser om eventuella risker.
För mer information ang. elektromagnetiska fält.
www.ssi.se