Välkommen till

LGT:s
Fast Dry Systems AB

Företaget LGT:s Fast Dry Systems AB startades 2000, företaget arbetar med torkning av vattenskador, brandskador, fuktmätningar och analyser. Vi har stor erfarenhet av bland annat avfuktning och mikrotorkning.
Mikrotorkning är en snabb och ytterst effektiv metod för uttorkning av vattenskador.
Vi vänder oss till både företag och privatkunder i hela Sverige. 
När Du anlitar LGT:s Fast Dry Systems AB får Du den kvalificerade hjälp Du behöver att hantera fukt- och vattenskador. Vi har kunnandet, utrustningen och ambitionen att professionellt och miljöanpassat kartlägga, åtgärda och samordna återställning av Dina drabbade ytor och utrymmen. Snabb inställelse, alternativa arbetsmetoder och avfuktningsprocesser, tillsammans med vår mångåriga yrkeskunnighet, ger Dig bäst möjliga förutsättning att minimera skadeverkningar och återställa Dina bostads- eller lokalytor med kvalitet. Både kostnadseffektivt och på utsatt tid.
startsidastartsida
startsida
Därför skall Du anlita oss!

✓ Vi har en hög ambitionsnivå
✓ Brett kunnande och erfarenhet 
✓ Miljögodkända arbetsmetoder och material
✓ ID-06 anslutet företag - för Din trygghet!
✓ Mångårig och god kreditvärdighet
✓ Administrativ kompetens och skicklighet
✓ Avgränsade uppdrag eller huvudentreprenader

Varför anlita oss!


​Vi har en hög ambitionsnivå och arbetar ständigt mot nya och högre miljö–
​och kvalitetsmål. Vår personal är välutbildad , erfaren och yrkeskunnig med kompetens för alla förekommande uppdrag.
Kapaciteten finns för att starta jobben med kort varsel och slutföra dem både kostnadseffektivt och på utsatt tid.

Utrustning / Maskiner

Adsorptionsavfuktare A2 ES

Detta är vår mest använda avfuktare en liten, robust och stryktålig med hög kapacitet och lågt energibehov.

Kapacitet: 220m³ torrluft/h och 17l vatten/dygn  


Mikrotork

Med hjälp av mikrotork kan vi förkorta uttorkningstiden från veckor till dagar, jämfört med att torka med hjälp av fläktar och avfuktningsaggregat.

Mikrovågorna förångar vattnet, som sedan ventileras ut av en fläkt. Torken är självgående och lämplig att använda till de flesta material och utrymmen.

Mätutrustning

Kök och badrum drabbas ofta av fukt- och vattenskador. Stora mängder vatten kan förekomma i golvkonstruktionen och skadan märks oftast inte förrän det är för sent. Och när den upptäcks krävs snabba åtgärder.

Vår moderna mätutrustning ger snabbt besked om mängden fukt i konstruk-tionen.

Mögelanalys

Vi samarbetar även med av SWEDAC ackrediterade laboratorier när vi undersöker förekomsten av mögel och hälsopåverkande ämnen.

Kvalitet & Miljöpolicy

Miljo PolicyMiljo Policy
Miljo Policy
Miljö Policy
LGT:s Fast Dry Systems AB har som miljöpolicy att långsiktigt arbeta med sådan material och installationsteknik, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön. 

Vi skall bidra till att bevara naturen genom ett medvetet val av material och installationsmetoder.
Vi skall bidra till ett hushållande av resurser samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

LGT:s Fast Dry Systems är certiferierade enligt ISO9001 samt ISO14001.

Partners och Leverantörer

Partners

Leverantörer